Evaluarea Nationala 2017

TELEFON VERDE

NAȚIONAL – 0800 801 100*
http://www.educatiepentruviitor.edu.ro

* pentru sesizarea neregulilor apărute în organizarea și desfășurarea examenelor naționale

Evaluarea Națională 2017 - COLEGIUL NAŢIONAL IAŞI


IERARHIA pe județ 2017 se gasește aici

CONTESTAȚIILE SE DEPUN ASTĂZI, 26.06.2017, ÎN INTERVALUL ORAR 16.00 – 20.00

ÎN CAZUL ÎN CARE CANDIDATUL DEPUNE CONTESTAȚIE LA AMBELE DISCIPLINE, SE VOR DEPUNE DOUĂ CERERI, ÎNREGISTRATE INDIVIDUAL. FIECARE CERERE VA FI ÎNSOȚITĂ DE COPIA  C.I. A CANDIDATULUI.

FOARTE IMPORTANT

Art. 8, alin. 1 din O.M. nr.5071/2016: „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la constații”.

 

REZULTATELE candidaților la EVALUAREA NAȚIONALĂ 20167se gasesc aici

Repartizarea pe săli a candidaților la proba MATEMATICĂ se gasește aici

Repartizarea pe săli a candidaților la proba LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ se gasește  aici

Ora de începere a probelor din cadrul Evaluării Naționale 2017 este 9:00

Accesul candidaţilor în săli va fi permis până la ora 8:30, pe baza actului de identitate.

  • Accesul candidatilor se va face folosind intrarea de la Corp A
  • Sala de bagaje este P3
  • Fiecare sală de examen, sala în care se descarcă și multiplică subiectele și sala de bagaje vor fi monitorizate audio-video
  • Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2016-2017 se găseşte aici
  • Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a, an şcolar 2016-2017, se desfăşoară în conformitate cu Ordinul nr. 5071/2016 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017, care se găseşte aici și cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, anexa 2 la OMECTS nr. 4801/2010, care se găseşte aici

Contact

  • Str. Arcu, Nr. 4, Cod 700125, Loc. Iaşi
  • Tel: (0040) 0232 214036
  • Fax: (0040) 0232 264385
  • Email: office@cniasi.ro (colegiulnationaliasi@yahoo.com)
  • Website: www.colegiulnationaliasi.ro

Diplome

An Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image Slideshow 
spinner